S.C. CONFORT URBAN  S.R.L. ANUNTA :

30.07.2015

 

     prin HCLM nr. 82/30.04.2015, in vigoare din data de 03.06.2015, valoarea tichetului de parcare este de 2 lei/ora stationare si in Municipiul Constanta.

Descarca anuntul complet aici (.pdf)


 

S.C. CONFORT URBAN  S.R.L. ANUNTA :

29.06.2015

 

     Urmare a analizarii dosarului depus CA al SC CONFORT URBAN SRL aproba numirea in functia de Director General  a dlui ing. Farcas Cristinel-Viorel.

Descarca anuntul complet aici (.pdf)


 

S.C. CONFORT URBAN  S.R.L. ANUNTA

RECRUTAREA SI SELECTIA DIRECTORULUI GENERAL.

15.06.2015

Descarca anuntul si documentatia necesara aici (.pdf)


 

S.C. CONFORT URBAN  S.R.L. ANUNTA SELECTIA

UNUI MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE.

04.05.2015

 

     Selectia canditatilor se va face in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta nr.109/30.11.2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si  Legea nr.176/05.09.2010 privind integritatea in exercitarea functiilor publice.

Descarca anuntul complet aici (.pdf)


 

ANUNT

nr. 9800 din 17.12.2014

 

SC CONFORT URBAN SRL anunta ca anuleaza invitatia privind procedura de achizitie a unui contract de prestari servicii juridice ca urmare a unei erori care poate afecta procedura de atribuire. Relatii se pot obtine la telefon 0241.614 973 sau email confort_urban@yahoo.com

 


 

ANUNT

nr. 9745 din 16.12.2014

 

SC CONFORT URBAN SRL anunta persoanele juridice interesate ca in perioada urmatoare va demara procedura de achizitie a unui contract de prestari servicii juridice.

Relatii se pot obtine la telefon 0241.614 973 sau email confort_urban@yahoo.com

 

descarca invitatia de participare (.pdf)

 


 

ANUNT DE PARTICIPARE

nr. 3430 din 20.05.2014

 

privind procedura de achizitie a contractului subsecvent ”furnizare filer de calcar”

 

descarca anuntul si documentatia de atribuire (.pdf)

 


 

ANUNT DE PARTICIPARE

nr. 2723 din 30.04.2014

 

privind procedura de achizitie a contractului subsecvent ”furnizare ciment vrac”

 

descarca anuntul (.pdf)

descarca documentatia de atribuire (.pdf)

 


 

ANUNT DE PARTICIPARE

nr. 2689 din 29.04.2014

 

privind procedura de achizitie a contractului subsecvent ”carburant auto: motorina si benzina”

 

descarca anuntul (.pdf)

descarca documentatia de atribuire (.pdf)

 ANUNT DE PARTICIPARE

nr. 2624 din 25.04.2014

 

privind procedura de achizitie a contractului subsecvent ”furnizare bitum D 50/70”

 

descarca anuntul (.pdf)

descarca documentatia de atribuire (.pdf)

 ANUNT DE PARTICIPARE

nr. 2621 din 25.04.2014

 

privind procedura de achizitie a contractului subsecvent ”furnizare emulsie bituminoasa”

 

descarca anuntul (.pdf)

descarca documentatia de atribuire (.pdf)

 


 

ERATA DIN 22.04.2014 PENTRU ANUNT DE PARTICIPARE

nr. 2161 din 11.04.2014

 

privind procedura de achizitie a contractului subsecvent de prestare servicii transport si utilaje

 

descarca anuntul (.pdf)

 


 

ANUNT DE PARTICIPARE

nr. 2161 din 11.04.2014

 

privind procedura de achizitie a contractului subsecvent de prestare servicii transport si utilaje

 

descarca anuntul (.pdf)

 


 

ANUNT DE PARTICIPARE

nr. 2160 din 11.04.2014

 

privind procedura de achizitie a contractului subsecvent de furnizare agregate granulate de cariera

 

descarca anuntul (.pdf)

 


 

S.C. CONFORT URBAN  S.R.L. ANUNTA SELECTIA

UNUI MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE.

 

     Selectia canditatilor se va face in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta nr.109/30.11.2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si  Legea nr.176/05.09.2010 privind integritatea in exercitarea functiilor publice.

     Selectia se va realiza luand in considerare specificul activitatii S.C. Confort Urban S.R.L.-lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor.

    Candidatii vor indeplini minim urmatoarele conditii:

- absolvent/(a) de studii superioare tehnice, specializarea inginerie;

- minim 3 ani experienta in conducerea si coordonarea unei societati/unitati comerciale;

- isi desfasoara activatea de baza in Localitatea Constanta

    Dosarul de selectie va contine:  cv, diploma de studii, certificatul de nastere/casatorie-dupa caz , in copie, cazier judiciar.

Persoanele interesate vor depune doarul  la sediul S.C. Confort  Urban S.R.L. pana la data 17.05 2012.

 


 

ANUNT LICITATIE

16.11.2011

 

Licitaţie deschisă lucrări de întreţinere, reparare şi modernizare a tramei stradale a municipiului Constanţa pentru anii 2012, 2013, 2014

 

descarca documentatia (arhiva .rar - 59,1 Mb)

 


 

ANUNT

 

cu privire la amenajarea parcarii din strada Dezrobirii (descarca .pdf)

 


 

 

REFERAT DE OPORTUNITATE

 

PRIVIND NECESITATEA ACHIZIŢIEI DE SERVICII DE PUBLICITATE MEDIA     POTRIVIT OUG 34/2006 – PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE, ordinul nr.183/2006 al ANRMAP

 

   SCIL Confort Urban SRL cu sediul in Constanta Piata Ovidiu nr. 9, cod postal 900745, cod fiscal R 1875349, tel/fax ; 0241 614973, 672299,

e-mail: secretariat@conforturban-ct.ro,  pagina de Internet : www.conforturban-ct.ro  doreste achizitionarea urmatoarelor servicii de publicitate media : servicii de audio vizual locale si presa scrisa , cod CPV : 74410000-6

       Achizitia acestor servicii au ca scop asigurarea spatiului de emisie necesar difuzarii anunturilor, comunicatelor cat si altor materiale de interes public referitoare la programul de asfaltare in municipiul Constanta sub forma de clipuri, spoturi prin achizitia de timpi de emisie si furnizarea de stiri catre mediile de informare .

SC Confort Urban SRL este societate de interes local avand ca activitate principala : »constructia de cai de comunicatii terestre si constructii destinate sportului, in prezent avand in administrare strazile , aleile, parcarile din municipiulConstanta. Aceste servicii sunt necesare a fi achizitionate pentru evitarea starilor conflictuale care se pot ivi datorita intrruperilor in trafic datorate executarii lucrarilor de asfaltare .  Societatea va  transmite comenzi cu continutul anunturilor care urmeaza sa fie transmise in mas media .

Impactul urmarit :

       Motivarea  achizitionarii acestor servicii deriva din necesitatea informarii permanente si eficiente a populatiei privind lucrarile de reabilitare a tramei stradale a municipiului Constanta prin programul lansat de Primaria Constanta, reparatii in urma interventiilor in domeniul public ca urmare a  executarii lucrarilor de utilitati edilitare si gospodaresti, precum si alte lucrari de interes public.  Lucrarile s-au realizat adesea in conditii grele de trafic si parcari de autovehicole pe amplasament, ceea ce a determinat ritmuri de executie scazute, pericol si chiar anumite accidente si diverse conflicte cu posesorii de autovehicole, situatie constatata si de S.C. « Consilier Construct » Bucuresti in calitate de « inginer » pe parcursul urmaririi lucrarilor de reparare a tramei stradale in municipiul Constanta.  In acest sens ne-a recomandat prin adresa nr. 167/31.05.2006 sa tinem cont de programul viitor de reabilitare care se refera la un numar mai mare de strazi secundare si alei in vederea informarii si cunoasterii de catre populatie a programelor de reabilitare, dar si a obligatiilor acesteia pe perioada executiei, de asemenea  aceleasi recomandari le-am primit prin adresele nr. 3303/30.05.2006 de la RATC Constanta si IJP Constanta prin adresa nr 59356/31.05.2006.Societatea mai foloseste in paralel cu acest serviciu si informarea in direct prin inspectorii de teren  cu fituici pe suport de hartie aplicate pe masinile stationate cu comunicarea perioadei de asfaltare ,dar aceasta este de moment si negarantat, putand fi distruse de persoane fizice sau intemperii.

Evaluarea oportunităţii acestei achiziţii publice se va face prin urmărirea:

     -   eliberarii zonelor de asfaltare de catre autoturisme     

-          ritmul de executie crescut al  lucrarilor

-          fluidizarea traficului rutier

-          evitarea accidentelor si starilor conflictuale  ale celor implicati in trafic

-          asigurarea unei bune informari a populatiei la nivel local

Pentru asigurarea audientei maxime in randul populatiei, consideram ca este oportun si eficient ca achizitionarea serviciilor in domeniu sa se faca pe plan local, atat RTV cat si presa.

Durata contractelor va fi pe perioada anului bugetar in curs  cu posibilitati de prelungire prin act aditional .

-          Din consultarea pietii si a internetului, procedura de achizitie este licitatie publica deschisa conform prevederilor Ordonanta de urgenta nr.34/2006 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei , partea I, nr.418 din 15 mai 2006;

-          H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei , partea I, nr.625 din  20 iulie 2006 aprobata cu modificari si completari prin legea nr.337/2006;

-          Ordinului comun al MLPTL nr.1013 /873/ 2001 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitie publica de produse, publicat  in Monitorul Oficial al Romaniei , partea I,  nr 340 din 27 iunie 2001(informativ);  

-          Ordinul comun nr.183/03.nov.2006 publicat in MO nr.979/07.12.2006;

-          Anexa la Ordinul presedintelui ANPRMAP nr.155/2006 publicata in MO nr.894/02.11.2006.

Prezentul raport de oportunitate poate fi descarcat de pe pagina de Internet proprie www.conforturban-ct.ro si din sistemul informatic de utilitate publica,accesibil prin internet,la adresa www.publicitate publica.ro.

 

 

DIRECTOR COMERCIAL PRESTATII,

Ing. Radulescu Claudiu

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire a contractului de publicitate
media prin "licitaţie deschisă"

 

            Autoritatea contractantă invită ofertanţii al căror obiect de activitate corespunde cerinţelor caietului de sarcini anexat să depună oferta în scopul atribuirii contractului pentru prestarea următoarelor servicii: publicitate media constand in anunturi prin presa scrisa, statii de radio si TV locale

Cod CPSA: .7440 .12

Caracteristicile generale ale serviciilor: achizitionarea de servicii ale unei agentii de publicitate media pentru publicarea in presa scrisa, productie si publicitate in media audio-video, in vederea transmiterii anunturilor informative referitor la programul de reabilitare a tramei stradale si evenimentele care intervin in trama stradala.

Serviciile de publicitate constau in : publicarea unor anunturi de interes public  referitor la programul de reabilitare al tramei stradale pentru preintampinarea perturbarii traficului rutier,evitarea accidentelor,corelarea executarii lucrarilor edilitare si gospodaresti vis-a-vis de programul de ranforsare, toate informatiile sunt necesare in buna desfasurare a activitatii  SCIL Confort  Urban S.R.L, Constanta.

1. Denumirea/numele: SCIL CONFORT URBAN SRL  CONSTANTA

2. Codul unic de înregistrare R 1875349

3. Adresa : p-ta Ovidiu nr.9, Constanta, cod postal 900745

4. Telefon : 0241/614973

5. Fax : 0241/672299

6. E-mail : secretariat@conforturban-ct.ro

7. Pagina de Internet : wwwconforturban-ct.ro

8. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii: licitaţie deschisă.

9. Sursa de finanţare a contractului : resurse bugetare

10. Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte : contract de servicii  pentru achizitia de servicii de publicitate media,constand in anunturi prin presa scrisa, radio si TV local;

11. Locul de prestare a serviciilor :in ziare locale si nationale, posturi de radio locale si posturi  TV locale.

12. Ofertanţii pot depune oferta pentru  pentru întreaga gamă de servicii solicitate.

13. Durata sau termenul limită de prestare a serviciilor : 6 luni cu posibilitate de prelungire prin act aditional;

14. Informaţii şi clarificări:

a) compartimentul de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de licitaţie şi modul de obţinere : de la sediul SCIL CONFORT URBAN SRL Constanta, p-ta. Ovidiu nr.9 , serviciul tehnic-marketing, tel:0241/614973, fax:0241/672299.

b) caietul de sarcini anexat prezentei invitaţii poate fi descărcat de pe pagina de Internet proprie- www.conforturban-ct.ro;

c) din sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet, la adresa www.publicitatepublica.ro;

d) data limită pentru solicitarea clarificărilor: 29.06.2006

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0241/614973, e-mail  secretariat@conforturban -ct.ro.

15. Data limită pentru depunerea ofertelor : 05.07.2006  ora 10:00

16. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele : SCIL CONFORT URBAN SRL Constanta, p-ta Ovidiu nr.9,  cod postal 900745, Secretariat

17. Limba de redactare a ofertei : limba romana;

18. Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor : reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor;

19. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor : 05.07.2006, ora 12:00, sediul SCIL CONFORT  URBAN SRL p-ta Ovidiu nr.9 Constanta , cod postal 900745

20. Garanţiile ce trebuie furnizate de ofertanţi :4000 RON , valabila 90 de zile, constituita conform prevederilor Sectiunii II – Fisa de date a achizitiei;

21. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează : resurse proprii;

22. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s-a atribuit contractul de servicii [unde este cazul]     X

23. Criteriile de calificare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii : conform documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei

24. Documentele ce urmează să fie prezentate de ofertanţi : conform documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei

25.Menţionarea prevederilor legale, reglementărilor sau dispoziţiilor administrative, în cazurile în care prestarea serviciilor este rezervată unei anumite categorii profesionale  DA  

26. Precizarea dacă persoanele juridice sunt obligate să menţioneze numele şi calificările profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului DA. Se vor depune documente justificative privind pregatirea profesionala a personalului responsabil de contract in conformitate cu fisa de date a achizitiei.

27. Termenul de valabilitate al ofertei : 90 de zile;

28. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii :  aplicarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic.

29. Interzicerea depunerii de oferte alternative : nu se accepta oferte alternative;

30.Ofertanţii au obligaţii de a numerota şi semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate.

31. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii tehnice  conform  documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei

32. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare conform documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei

 

33. Data pentru care se determină echivalenţa leu/euro : 14 zile inainte de data deschiderii ofertelor.

34. Contestaţiile se transmit/depun [sau, după caz], se soluţionează la/de către compartimentul Comunicare, aflat la sediul/filiala/etc. din p-ta Ovidiu nr.9, etaj.I, telefon 0241/614973,fax 0241/672299, adresa de e-mail secretariat@conforturban-ct.ro.

35. Acţiunea în justiţie se introduce la Secţia de contencios administrativ a Tribunalului Constanta  

36. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anunţului de intenţie: nu a fost publicat anunt de intentie.

37. Data transmiterii anunţului de participare către Regia Autonomă "Monitorul Oficial"  23.06.2006

 

                                 DIRECTOR  GENERAL,

                                      ing.TONOIU  ION

 

REFERAT DE OPORTUNITATE

 

 PRIVIND NECESITATEA ACHIZIŢIEI DE SERVICII DE PUBLICITATE POTRIVIT OUG 60/2001 – PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE, MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ

PRIN OUG 40/2005 SI ORDINUL 73/2006 AL ANRMAP

 

   SCIL Confort Urban SRL cu sediul in Constanta Piata Ovidiu nr. 9, cod postal 900745, cod fiscal R 1875349, tel/fax ; 0241 614973, 672299 ,

e-mail : secretariat@conforturban-ct.ro ,  pagina de Internet : www.conforturban-ct.ro  doreste achizitionarea urmatoarelor servicii de publicitate media : servicii de audio vizual locale si presa scrisa , cod CPSA : 7740

       Achizitia acestor servicii au ca scop asigurarea spatiului de emisie necesar difuzarii anunturilor, comunicatelor cat si altor materiale de interes public sub forma de clipuri, spoturi prin achizitia de timpi de emisie si furnizarea de stiri catre mediile de informare .

SCIL Confort Urban SRL este societate de interes local avand ca activitate principala : »constructia de cai de comunicatii terestre si constructii destinate sportului, in prezent avand in administrare strazile , aleile, parcarile din municipiul Constanta .

Impactul urmarit :

       Motivarea  achizitionarii acestor servicii deriva din necesitatea informarii permanente si eficiente a populatiei privind lucrarile de reabilitare a tramei stradale a municipiului Constanta prin programul lansat de Primaria Constanta, reparatii in urma interventiilor in domeniul public ca urmare a  executarii lucrarilor de utilitati edilitare si gospodaresti, precum si alte lucrari de interes public.  Lucrarile s-au realizat adesea in conditii grele de trafic si parcari de autovehicole pe amplasament, ceea ce a determinat ritmuri de executie scazute, pericol si chiar anumite accidente si diverse conflicte cu posesorii de autovehicole, situatie constatata si de S.C. « Consilier Construct » Bucuresti in calitate de « inginer » pe parcursul urmaririi lucrarilor de reparare a tramei stradale in municipiul Constanta.  In acest sens ne-a recomandat prin adresa nr. 167/31.05.2006 sa tinem cont de programul viitor de reabilitare care se refera la un numar mai mare de strazi secundare si alei in vederea informarii si cunoasterii de catre populatie a programelor de reabilitare, dar si a obligatiilor acesteia pe perioada executiei, de asemenea  aceleasi recomandari le-am primit prin adresele nr. 3303/30.05.2006 de la RATC Constanta si IJP Constanta prin adresa nr 59356/31.05.2006.

Evaluarea oportunităţii acestei achiziţii publice se va face prin urmărirea: 

-          ritmul de executie crescut al  lucrarilor

-          fluidizarea traficului rutier

-          evitarea accidentelor si starilor conflictuale  ale celor implicati in trafic

-          asigurarea unei bune informari a populatiei la nivel local

Pentru asigurarea audientei maxime in randul populatiei, consideram ca este oportun si eficient ca achizitionarea serviciilor in domeniu sa se faca pe plan local, atat RTV cat si presa.

Durata contractelor va fi de maximum 7 luni cu posibilitati de prelungire prin act aditional.

Din consultarea pietii si a internetului, procedura de achizitie este licitatie publica deschisa conform prevederilor O.U.G. nr. 60/2001 modificata si aprobata prin legea nr.212/2002 ,  H.G. nr.461/2001 privind aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr. 60/2001, modificata si completata cu HG 411/2005 , ordinul MF- MLPTL 1013/873/2001, OUG 40/2005 si ordinul 73/2006 al ANRMAP .

  

DIRECTOR COMERCIAL PRESTATII,

Ing. Radulescu Claudiu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire a contractului de publicitate
media prin "licitaţie deschisă"

 

            Autoritatea contractantă invită ofertanţii al căror obiect de activitate corespunde cerinţelor caietului de sarcini anexat să depună oferta în scopul atribuirii contractului pentru prestarea următoarelor servicii: publicitate media constand in anunturi prin presa scrisa, statii de radio si TV locale

Cod CPSA: .7440 .12

Caracteristicile generale ale serviciilor: achizitionarea de servicii ale unei agentii de publicitate media pentru publicarea in presa scrisa, productie si publicitate in media audio-video, in vederea transmiterii anunturilor informative referitor la programul de reabilitare a tramei stradale si evenimentele care intervin in trama stradala.

Serviciile de publicitate constau in : publicarea unor anunturi de interes public  referitor la programul de reabilitare al tramei stradale pentru preintampinarea perturbarii traficului rutier,evitarea accidentelor,corelarea executarii lucrarilor edilitare si gospodaresti vis-a-vis de programul de ranforsare, toate informatiile sunt necesare in buna desfasurare a activitatii  SCIL Confort  Urban S.R.L, Constanta.

1. Denumirea/numele: SCIL CONFORT URBAN SRL  CONSTANTA

2. Codul unic de înregistrare R 1875349

3. Adresa : p-ta Ovidiu nr.9, Constanta, cod postal 900745

4. Telefon : 0241/614973

5. Fax : 0241/672299

6. E-mail : secretariat@conforturban-ct.ro

7. Pagina de Internet : wwwconforturban-ct.ro

8. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii: licitaţie deschisă.

9. Sursa de finanţare a contractului : resurse bugetare

10. Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte : contract de servicii  pentru achizitia de servicii de publicitate media,constand in anunturi prin presa scrisa, radio si TV local;

11. Locul de prestare a serviciilor :in ziare locale si nationale, posturi de radio locale si posturi  TV locale

12. Ofertanţii pot depune oferta pentru  pentru întreaga gamă de servicii solicitate.

13. Durata sau termenul limită de prestare a serviciilor : 7 luni cu posibilitate de prelungire prin act aditional;

14. Informaţii şi clarificări:

a) compartimentul de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de licitaţie şi modul de obţinere : de la sediul SCIL CONFORT URBAN SRL Constanta, p-ta. Ovidiu nr.9 , srviciul tehnic-marketing, tel:0241/614973, fax:0241/672299.

b) caietul de sarcini anexat prezentei invitaţii poate fi descărcat de pe pagina de Internet proprie- www.conforturban-ct.ro;

c) din sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet, la adresa www.publicitatepublica.ro;

d) data limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.06.2006

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0241/614973, e-mail  secretariat@conforturban -ct.ro.

15. Data limită pentru depunerea ofertelor :22.06.2006  ora 10:00

16. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele : SCIL CONFORT URBAN SRL Constanta, p-ta Ovidiu nr.9,  cod postal 900745, Secretariat

17. Limba de redactare a ofertei : limba romana;

18. Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor : reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor;

19. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor : 22.06.2006, ora 12:00, sediul SCIL CONFORT  URBAN SRL p-ta Ovidiu nr.9 Constanta , cod postal 900745

20. Garanţiile ce trebuie furnizate de ofertanţi :4000 RON , valabila 90 de zile, constituita conform prevederilor Sectiunii II – Fisa de date a achizitiei;

21. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează : resurse proprii;

22. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s-a atribuit contractul de servicii [unde este cazul]     X

23. Criteriile de calificare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii : conform documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei

24. Documentele ce urmează să fie prezentate de ofertanţi : conform documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei

25.Menţionarea prevederilor legale, reglementărilor sau dispoziţiilor administrative, în cazurile în care prestarea serviciilor este rezervată unei anumite categorii profesionale  DA  

26. Precizarea dacă persoanele juridice sunt obligate să menţioneze numele şi calificările profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului DA. Se vor depune documente justificative privind pregatirea profesionala a personalului responsabil de contract in conformitate cu fisa de date a achizitiei.

27. Termenul de valabilitate al ofertei : 90 de zile;

28. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii :  aplicarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic.

29. Interzicerea depunerii de oferte alternative : nu se accepta oferte alternative;

30.Ofertanţii au obligaţii de a numerota şi semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate.

31. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii tehnice  conform  documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei

32. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare conform documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei

 

33. Data pentru care se determină echivalenţa leu/euro : 14 zile inainte de data deschiderii ofertelor : 22.06.2006.

34. Contestaţiile se transmit/depun [sau, după caz], se soluţionează la/de către compartimentul Comunicare, aflat la sediul/filiala/etc. din p-ta Ovidiu nr.9, etaj.I, telefon 0241/614973,fax 0241/672299, adresa de e-mail secretariat@conforturban-ct.ro.

35. Acţiunea în justiţie se introduce la Secţia de contencios administrativ a Tribunalului Constanta  

36. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anunţului de intenţie: nu a fost publicat anunt de intentie.

37. Data transmiterii anunţului de participare către Regia Autonomă "Monitorul Oficial"  07.06. .2006

  

                                 DIRECTOR  GENERAL,

                                      ing.TONOIU  ION

 

REFERAT DE OPORTUNITATE 

 

PRIVIND NECESITATEA ACHIZIŢIEI DE SERVICII DE PUBLICITATE POTRIVIT OUG 60/2001 – PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE, MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ

PRIN OUG 40/2005 SI ORDINUL 73/2006 AL ANRMAP

 

    SCIL Confort Urban SRL cu sediul in Constanta Piata Ovidiu nr. 9, cod postal 900745, cod fiscal R 1875349, tel/fax ; 0241 614973, 672299 ,

e-mail : secretariat@conforturban-ct.ro ,  pagina de Internet : www.conforturban-ct.ro  doreste achizitionarea urmatoarelor servicii de publicitate media : servicii de audio vizual locale si presa scrisa , cod CPSA : 7740

       Achizitia acestor servicii au ca scop asigurarea spatiului de emisie necesar difuzarii anunturilor, comunicatelor cat si altor materiale de interes public sub forma de clipuri, spoturi prin achizitia de timpi de emisie si furnizarea de stiri catre mediile de informare .

SCIL Confort Urban SRL este societate de interes local avand ca activitate principala : »constructia de cai de comunicatii terestre si constructii destinate sportului, in prezent avand in administrare strazile , aleile, parcarile din municipiul Constanta .

Impactul urmarit :

       Motivarea  achizitionarii acestor servicii deriva din necesitatea informarii permanente si eficiente a populatiei privind lucrarile de reabilitare a tramei stradale a municipiului Constanta prin programul lansat de Primaria Constanta, reparatii in urma interventiilor in domeniul public ca urmare a  executarii lucrarilor de utilitati edilitare si gospodaresti, precum si alte lucrari de interes public.  Lucrarile s-au realizat adesea in conditii grele de trafic si parcari de autovehicole pe amplasament, ceea ce a determinat ritmuri de executie scazute, pericol si chiar anumite accidente si diverse conflicte cu posesorii de autovehicole, situatie constatata si de S.C. « Consilier Construct » Bucuresti in calitate de « inginer » pe parcursul urmaririi lucrarilor de reparare a tramei stradale in municipiul Constanta.  In acest sens ne-a recomandat prin adresa nr. 167/31.05.2006 sa tinem cont de programul viitor de reabilitare care se refera la un numar mai mare de strazi secundare si alei in vederea informarii si cunoasterii de catre populatie a programelor de reabilitare, dar si a obligatiilor acesteia pe perioada executiei, de asemenea  aceleasi recomandari le-am primit prin adresele nr. 3303/30.05.2006 de la RATC Constanta si IJP Constanta prin adresa nr 59356/31.05.2006.

Evaluarea oportunităţii acestei achiziţii publice se va face prin urmărirea: 

-          ritmul de executie crescut al  lucrarilor

-          fluidizarea traficului rutier

-          evitarea accidentelor si starilor conflictuale  ale celor implicati in trafic

-          asigurarea unei bune informari a populatiei la nivel local

 

Pentru asigurarea audientei maxime in randul populatiei, consideram ca este oportun si eficient ca achizitionarea serviciilor in domeniu sa se faca pe plan local, atat RTV cat si presa.

Durata contractelor va fi de maximum 7 luni cu posibilitati de prelungire prin act aditional.

Din consultarea pietii si a internetului, procedura de achizitie este licitatie publica deschisa conform prevederilor O.U.G. nr. 60/2001 modificata si aprobata prin legea nr.212/2002 ,  H.G. nr.461/2001 privind aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr. 60/2001, modificata si completata cu HG 411/2005 , ordinul MF- MLPTL 1013/873/2001, OUG 40/2005 si ordinul 73/2006 al ANRMAP .

 

  

DIRECTOR COMERCIAL PRESTATII,

Ing. Radulescu Claudiu